Home (NL) - Plexus Energy B.V. - Heerlen

Ga naar de inhoud

Home (NL)Plexus Energy B.V.


Onze Missie:
Kan men met Biogas Installaties Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en daarbij niet in de rode cijfers terecht komen?

Ja....  Indien men....

  • geen levensmiddelen in de vergisters gooit, en de akkerbouw producten weer op de vrije markt verkoopt.
  • uitsluitend energie opwekt uit biogene reststromen die als bijproduct uit de akkerbouw of de veeteelt komen.

Onze Visie:
Het gros van de biogas installaties heeft voedsel produkten nodig om energie op te wekken (mais, bieten, etc).
Terwijl er heel veel mensen op de wereld honger lijden worden duizenden ha akkerland gebruikt voor energie productie.

Plexus Energy biedt een concept aan waarbij bestaande biogas installaties repowered worden naar installaties die uitsluitend op basis van biogene reststromen werken.

De inzet van voedsel producten is in het Plexus Concept absoluut overbodig. Your partner in Green Earth Bio Energy
Terug naar de inhoud