Projectmatig - Plexus Energy B.V. - Heerlen

Ga naar de inhoud

ProjectmatigPlexus Energy B.V.


Plexus Energy B.V. werkt projectmatig, en biedt daarbij de volgende services ten behoeve van uw bestaande biogas installatie aan:

  • Quick-scan van de bestaande biogas installatie; Middels een quick-scan bepalen wij in hoeverre repowering van uw installatie interessant is.
  • Project voorstel; Op basis van verzamelde informatie m.b.t. de bestaande situatie wordt een voorstel uitgewerkt op welke wijze repowering tot aanzienlijk verbeterde resultaten gaat leiden. Naast technische aspecten worden eveneens de financiële vooruitzichten in kaart gebracht. 
  • Project financiering; Voordat een project in uitvoering gaat, dient de project financiering geregeld te zijn. Plexus heeft binnen de groep de mogelijkheid om een project voor financiering aan te dragen.
  • Project realisatie; Basic- en detail-engineering, inkoop materialen, project realisatie, in bedrijf name en nazorg wordt onder regie van Plexus uitgevoerd.


Geheimhouding:
Alle medewerkers zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht ter bescherming van uw en onze belangen.


Your partner in Green Earth Bio Energy
Terug naar de inhoud