Ons Voorstel! Werken aan een concrete oplossing.... - Plexus Energy B.V. - Heerlen

Ga naar de inhoud

Ons Voorstel! Werken aan een concrete oplossing....

Wij willen graag als onafhankelijk bureau met u meedenken en samen met u een plan ontwrepen wat in alle realiteit haalbaar is en wat niet.

Bij nieuwbouw liggen "alle" mogelijkheden open.

Bij bestaande installaties is men veelal "gebonden" aan welke biomassa er voorhanden is, en welke techniek toegepast wordt. Men heeft men vaak geen oog voor alternatieven, terwijl deze wel aantrekkelijk kunnen zijn.

Het aanbod van biomassa en de soort verschilt per regio.

Factoren die hier een rol spelen zijn:

- Welke industrie is gevestigd, of wil zich gaan vestigen.
- In de regio aanwezige duurzame biomassa stromen
- Overlast bij opslag- en transport van biomassa
- Capaciteit van de biovergister(s)
- Bodemgesteldheid
- Afzet mogelijkheden van energie

Experts in Renewable Energy
Terug naar de inhoud