De politiek moet omdenken!... Of gaat Europa door, totdat we diep in een (energie) crisis zitten.... - Plexus Energy B.V. - Heerlen

Ga naar de inhoud

De politiek moet omdenken!... Of gaat Europa door, totdat we diep in een (energie) crisis zitten....

De politiek heeft middels subsidies in het verleden de nodige projecten gestimuleerd.


Inmiddels zijn een aantal installaties uit hun subsidie regeling gelopen en de toegepaste technieken achterhaald, met als gevolgd dat de nodige bedrijven diep in de rode cijfers zitten.
De politiek kan haar steentje bijdragen door een efficiente regelgeving en een verkorting van eindeloze procedures.

Gezien de huidige crisis situatie omtrent gasleveringen krijgt de politiek weer oog voor bio-energie; Met name het thema "Groen Gas" staat weer hoog op de politieke agenda.

Plexus heeft hiertoe de juiste kennis op basis van efficiënte technieken in huis.


Roervergisters
Het is niet meer van deze tijd dat bio vergisters feed of food producten zoals mais of bieten gebruiken om energie van te maken, terwijl nog heel veel mensen op de wereld nauwelijks iets te eten hebben.
 
Door de energiemais een paar weken langer te laten rijpen, is deze op de vrije markt als food product verkoopbaar.
 
Daarnaast is deze veelvoudig gebruikte techniek van roervergisters verre van optimaal en achterhaald. Er gaat veel te veel energierijke biomassa als digestaat verloren.


Efficiëntere technieken
Er zijn efficiëntere vergister technieken op de markt......
Deze vergen weliswaar iets meer investering echter de technische en ecologische voordelen wegen niet op ten opzichte van de nadelen. De inzet van hydraulische vergisters is een goed voorbeeld hiervan.


China anno 2022
Zoals op de foto te zien zijn er wel degelijk duurzame toepassingen die in 2022 op grote schaal gerealiseerd kunnen worden. Op bijgaande foto (Geen animatie!) staat de biogene aardgas fabriek bij Shangzhi in China afgebeeld.
 
Deze installatie produceert continu 33 MW aardgas energie per uur (288 TW per jaar!) op basis vergisting van rijststro en varkensmest op een areaal van 3 ha.
 
Het biogas wordt gereinigd, en opgewerkt tot aardgas kwaliteit en wordt vervolgens in het aardgasnet gevoed. Met dit gas wordt de stad Shangzhi mede van energie voorzien. Deze energie hoeveelheid is goed voor ca. 40.000 huishoudens. Voorheen werd het rijststro verbrand, met alle ecologische gevolgen van dien.
 

Aardgasnet in Nederland
Nederland heeft een goed geoutilleerd aardgasnet. Bijna iedere hoek van het land kan voorzien worden van aardgas. Met het voorbeeld uit Shangzhi zouden wij ook in Nederland het aardgasnet kunnen hergebruiken en daarmee de ontbrekende capaciteit door het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen deels compenseren. Een oplossing waarbij van de bestaande infra structuur gebruik gemaakt kan worden, en immense investeringen in een waterstofnet voor zich uit geschoven kunnen worden.


Voorbeeld Duitsland
Duitsland wil volledig inzetten op hernieuwbare energie, hoofdzakelijk uit zon, wind en biomassa, en is thans bezig om het aandeel kernenergie af te bouwen. Praktische nadelen van de huidige kerncentrales is dat deze volgens een sterk verouderd principe werken. Het duurt nog jaren ontwikkeling om nieuwere en minder gevaarlijke technieken te ontwikkelen.

Duitsland heeft door middel van het Erneuerbareenergiegesetz (EEG) duidelijkheid gebracht in de wet- en regelgeving omtrent het gebruikt van de infrastructuur en de hoogte van de vergoedingen voor de te leveren groene energie; Een voorbeeld zoals het ook in Nederland, en andere landen binnen de EU geregeld zou kunnen zijn voor het opwekken en leveren van hernieuwbare energie.


Feit is: We produceren met z'n allen duizenden tonnen biomassa per uur, en laten daarbij een enorm energie potentiaal vrijwel onbenut. Bio-vergisters zijn interessant als deze efficiënt worden ingezet. Deze kunnen tevens als noodzakelijk buffer naast wind- en zonne energie dienen om de energielevering te waarborgen.
Experts in Renewable Energy
Terug naar de inhoud