Over Plexus-Energy B.V. in Heerlen - Plexus Energy B.V. - Heerlen

Ga naar de inhoud

Over Plexus-Energy B.V. in Heerlen

Plexus Energy B.V. (PLE) is een kenniscentrum dat zich concentreert op bio-vergisting m.b.v. van hydraulische vergister techniek. Biogasproductie is pas zinvol indien de volgende basisregels in acht genomen worden:

Biogene Afvalstromen
Daarbij ligt de focus in eerste instantie op: "Groene energie uit biogene afvalstromen...". Afvalstromen zijn overal aanwezig. Enkele voorbeelden zijn:
  • Afvalstromen uit de restaurant en hotel branche, of groot keukens van ziekenhuizen of verzorgingstehuizen.
  • Levensmiddelen die bedorven zijn of op geen enkele andere wijze meer in de voedselketen terecht mogen komen.
  • Scheepsladingen die tijdens transport schade oplopen en voor voedselproductie als verloren moeten worden beschouwd.
  • Biogene afvalstromen uit de papier- en karton productie.
  • Olijf pitten ( resten uit de olijfolie productie ).

Geen Feed- of Food producten inzetten
PLE heeft bestaande biogas installaties onder de loep genomen en is tot de conclusie gekomen dat vrijwel iedere aanbieder op de markt feed- of food producten inzet om de bio-reactor aan de gang te houden; een verkwisting van kostbare resources. PLE beschikt over een technologie waarbij de inzet van marktvruchten zoals maïs of bieten volledig achterhaald is. Onze technologie heeft geen vruchten nodig om cellulose en zelfs ligno cellulose om te zetten in een hoogwaardig biogas.

Geen onnodig lange Aan- en Afvoerroutes
Daarnaast is Plexus Energy BV absoluut geen voorstander van concepten waarbij biomassa door half Europa verscheept wordt; Middels een predicaat de stempel duurzaam krijgt, en veelal ook nog zwaar gesubsidieerd wordt.
Wij zijn van mening dat je biomassa in de regio moet verwerken waar deze daadwerkelijk voorhanden is.
Experts in Renewable Energy
Terug naar de inhoud